Jurusan Teknik Mesin

Memfasilitasi bimbingan OJT dan TA

Ruang diskusi TA dan Skripsi mhs D3 Energi dan D4 Pembangkit dengan pembimbing Pak Adi Syuriadi

Dalam matakuliah ini mahasiswa akan mempelajari tentang teknik-teknik proses penyambungan (joining) baik penyambungan permanen (welding, brazing, soldering, mechanical bonding), semi permanen (riveting), dan tidak permanent (mechanical joining). Dalam mata kuliah ini juga mahasiswa akan mempelajari proses perakitan (assembly process) dimana proses joining tersebut biasa digunakan dalam proses perakitan ini serta tooling yang digunakan dalam proses perakitan.


In this course students will learn about the techniques of joining both permanent connection (welding, brazing, soldering, mechanical bonding), semi-permanent connection (riveting), and not permanent conection (mechanical joining). In this course students will study the assembly process (assembly process) where the joining process is commonly used in this assembly process and tooling used in the assembly process./